سرور مجازی کولوکراسینگ آمریکا | vMware
 • Product 1

  VPS-USA 512

  • 1 هسته پردازنده
  • 512 مگابایت رم
  • 20G HDD هارد
  • نامحدود (مصرف منصفانه) پهنای باند
  • دلخواه سیستم عامل
  • 1 گیگ پورت سرور
  • Vmware ESXI مجازی ساز
  • --------------------
   منابع 100٪ اختصاصی
   کانفیگ 100٪ رایگان
  شروع از
  50,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 2

  VPS-USA 1024

  • 1 هسته پردازنده
  • 1024 مگابایت رم
  • 30G HDD هارد
  • نامحدود (مصرف منصفانه) پهنای باند
  • دلخواه سیستم عامل
  • 1 گیگ پورت سرور
  • Vmware ESXI مجازی ساز
  • --------------------
   منابع 100٪ اختصاصی
   کانفیگ 100٪ رایگان
  شروع از
  60,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 3

  VPS-USA 2048

  • 2 هسته پردازنده
  • 2048 مگابایت رم
  • 50G HDD هارد
  • نامحدود (مصرف منصفانه) پهنای باند
  • دلخواه سیستم عامل
  • 1 گیگ پورت سرور
  • Vmware ESXI مجازی ساز
  • --------------------
   منابع 100٪ اختصاصی
   کانفیگ 100٪ رایگان
  شروع از
  70,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 4

  VPS-USA 3072

  • 2 هسته پردازنده
  • 3072 مگابایت رم
  • 80G HDD هارد
  • نامحدود (مصرف منصفانه) پهنای باند
  • دلخواه سیستم عامل
  • 1 گیگ پورت سرور
  • Vmware ESXI مجازی ساز
  • --------------------
   منابع 100٪ اختصاصی
   کانفیگ 100٪ رایگان
  شروع از
  80,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • Product 5

  VPS-USA 4096

  • 3 هسته پردازنده
  • 4096 مگابایت رم
  • 100G HDD هارد
  • نامحدود (مصرف منصفانه) پهنای باند
  • دلخواه سیستم عامل
  • 1 گیگ پورت سرور
  • Vmware ESXI مجازی ساز
  • --------------------
   منابع 100٪ اختصاصی
   کانفیگ 100٪ رایگان
  شروع از
  90,000/ماهیانه
  سفارش دهید