اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 مدیریت سرور

ارتباط مستقیم شما با واحد مدیریت

 ابیوز سرور مجازی و اختصاصی

در این بخش ابیوز ها و مسائل مربوط به سرور های اختصاصی و مجازی بررسی می گردد.