میزبانی وب لینوکس ایران دیتاسنتر آسیاتک برج میلاد (CPanel)

50 درصد تخفیف برای کسانی که سایتشان به تجارت هاست انتقال دهند (تیکت به بخش فروش)
 • پلان IRCP1
  1,600/ماهیانه
  • 50 مگابایت فضا
   500 مگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان ندارد
   تحویل آنی
 • پلان IRCP2
  2,000/ماهیانه
  • 100 مگابایت فضا
   1 گیگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان ندارد
   تحویل آنی
 • پلان IRCP3
  2,800/ماهیانه
  • 200 مگابایت فضا
   1.5 گیگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان ندارد
   تحویل آنی
 • پلان IRCP4
  3,500/ماهیانه
  • 300 مگابایت فضا
   2 گیگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان ندارد
   تحویل آنی
 • پلان IRCP5
  4,500/ماهیانه
  • 500 مگابایت فضا
   3 گیگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان
   تحویل آنی
 • پلان IRCP6
  6,500/ماهیانه
  • 700 مگابایت فضا
   4.5 گیگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان
   تحویل آنی
 • پلان IRCP7
  7,500/ماهیانه
  • 1 گیگابایت فضا
   6 گیگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان
   تحویل آنی
 • پلان IRCP8
  13,000/ماهیانه
  • 2 گیگابایت فضا
   10 گیگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان
   تحویل آنی
 • پلان IRCP9
  15,000/ماهیانه
  • 3 گیگابایت فضا
   15 گیگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان
   تحویل آنی
 • پلان IRCP10
  18,000/ماهیانه
  • 5 گیگابایت فضا
   20 گیگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان
   تحویل آنی
 • IRCP12
  22,000/ماهیانه
  • 12 گیگابایت فضا
   100 گیگابایت پهنای باند
   کنترل پنل سی پنل
   محل دیتاسنتر ایران - آسیاتک (برج میلاد)
   قابل ارتقاء و سفارشی سازی
   دامنه IR رایگان
   تحویل آنی
شامل همه پلن ها
 • هاست ایران
 • هاست سی پنل
 • هاست سی پنل ایران
 • هاست CPanel ایران
 • هاست با کیفیت
 • هاست برج میلاد
 • هاست آسیاتک
 • آسیاتک
 • برج میلاد