میزبانی وب لینوکس آلمان سازمانی (CPanel)

50 درصد تخفیف برای کسانی که سایتشان به تجارت هاست انتقال دهند (تیکت به بخش فروش)
 • Plan 1GB A
  13,000/ماهیانه
  • 1 GB فضا
  • 100 GB پهنای باند
  • دارد Litespeed
 • Plan 2GB B
  21,000/ماهیانه
  • 2 GB فضا
  • 200 GB پهنای باند
  • دارد Litespeed
 • Plan 3GB C
  28,000/ماهیانه
  • 3 GB فضا
  • 300 GB پهنای باند
  • دارد Litespeed
 • Plan 5GB D
  36,000/ماهیانه
  • 5 GB فضا
  • 500 GB پهنای باند
  • دارد Litespeed
شامل همه پلن ها
 • هاست
 • هاست آلمان
 • هاست سی پنل آلمان
 • هاست سی پنل خارج
 • هاست CPanel خارج
 • هاست سی پنل آلمان
 • هاست مناسب برای ادارات و سازمان ها