میزبانی وب لینوکس آلمان حجیم (CPanel)

50 درصد تخفیف برای کسانی که سایتشان به تجارت هاست انتقال دهند (تیکت به بخش فروش)
 • Plan 1GB
  13,000/3 ماهیانه
  • 1 GB فضا
  • 20 GB پهنای باند
  • دارد Litespeed
 • Plan 2GB
  21,000/3 ماهیانه
  • 2 GB فضا
  • 40 GB پهنای باند
  • دارد LiteSpeed
 • Plan 3GB
  10,000/ماهیانه
  • 3 GB فضا
  • 60 GB پهنای باند
  • دارد Litespeed
 • Plan 4GB
  11,000/ماهیانه
  • 4 GB فضا
  • 80 GB پهنای باند
  • دارد Litespeed
 • Plan 5GB
  13,000/ماهیانه
  • 5 GB فضا
  • 100 GB پهنای باند
  • دارد Litespeed
 • Plan 10GB
  21,000/ماهیانه
  • 10 GB فضا
  • 200 GB پهنای باند
  • دارد Litespeed
 • Plan 20GB
  32,000/ماهیانه
  • 20 GB فضا
  • 400 GB پهنای باند
  • دارد Litespeed
شامل همه پلن ها
 • میزبانی وب
 • میزبانی سایت
 • میزبانی هاست حجیم
 • هاست پر حجم
 • هاست آلمان
 • هاست
 • هاست خارج
 • هاست سی پنل خارج
 • هاست cpanel خارج