نمايندگي هاست آلمان (CPanel)

7 روز گارانتی بازگشت وجه در صورت نارضایتی
 • RES A

  • 1 GB فضا
  • 30 GB پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود Add-On Domain
  • نامحدود مابقی امکانات
  7,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • RES B

  • 2 GB فضا
  • 60 GB پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود Add-On Domain
  • نامحدود مابقی امکانات
  13,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • RES C

  • 3 GB فضا
  • 90 GB پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود Add-On Domain
  • نامحدود مابقی امکانات
  18,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • RES D

  • 5 GB فضا
  • 150 GB پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود Add-On Domain
  • نامحدود مابقی امکانات
  24,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • RES E

  • 10 GB فضا
  • 300 GB پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود Add-On Domain
  • نامحدود مابقی امکانات
  34,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • RES F

  • 15 GB فضا
  • 450 GB پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود Add-On Domain
  • نامحدود مابقی امکانات
  41,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • RES G

  • 20 GB فضا
  • 600 GB پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود Add-On Domain
  • نامحدود مابقی امکانات
  51,000/ماهیانه
  سفارش دهید
 • RES H

  • 30 GB فضا
  • 900 GB پهنای باند ماهیانه
  • نامحدود اکانت قابل میزبانی
  • نامحدود Parked Domain
  • نامحدود Add-On Domain
  • نامحدود مابقی امکانات
  67,000/ماهیانه
  سفارش دهید
شامل همه پلن ها
 • نمایندگی هاست
 • نمایندگی میزبانی سایت
 • ریسلر هاست
 • نمایندگی سی پنل آلمان